คัดสรรสมุนไพร...ห่วงใยสุขภาพ

คัดสรรสมุนไพร...ห่วงใยสุขภาพ

ยาสมุนไพร...เสือเพชร

ยาศรีทอง
ยาฉางผิง
ยาไคเซน
ภาคกลาง E-mail

ปทุมธานี

กมลเวชเภสัช

1-1/1 ถ.ปทุมสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02-5816240

ปรีชาเวชภัณฑ์

51 ถ.ปทุมรัฐ3 ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02-5815333

สรรพยา

99/7-8 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

02-9098199

เตียเจริญเภสัช สาขา1

ตลาดรังสิต ใกล้ ธ.ออมสิน อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-5310582

เตียเจริญเภสัช สาขา2

ตลาดไท ใกล้ ธ.กสิกรไทย อธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-5203237

เตียเจริญเภสัช สาขา3

ตลาดรังสิต อพาร์ทเมนต์2 อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-9592022

เตียเจริญเภสัช สาขา5

สะพานแดง คลอง1 ธัญญะ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-1593255

เตียเจริญเภสัช สาขา6

ตลาดพระรูป คลอง2 อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-5330820

เตียเจริญเภสัช สาขา7

ตลาดวงศกร ติด ธ.กสิกรไทย อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-9928426

เตียเจริญเภสัช สาขา8

ตลาด เอซี ฝั่งเหนือ คลอง4 อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-5693229

เตียเจริญเภสัช สาขา9

ตลาด เอซี ฝั่งใต้ คลอง4 อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

02-5693490

เตียเจริญเภสัช สาขา15

หน้าตลาดนานา ลำลูกกาคลอง2 ต.คูคต จ.ปทุมธานี

02-9075124-5

เตียเจริญเภสัช สาขา18

นวนคร ติด ร.พ.นวนคร ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

02-5292518

เตียเจริญเภสัช สาขา19

ตลาดสี่มุมเมือง ต.คูคต ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

02-5367737

เตียเจริญเภสัช สาขา20

ตลาดไท โซนผักสด ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

02-5203238

อยุธยา

สิรินเภสัช

ค.133 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035-241691

ไทยแซเภสัช

ณ.60 หน้าเรือนจำ ถ.อู่ทอง อ.พระนครฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035-251123

คลังยาเสนา

ก.407/4 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

035-202299

อู่ทองเภสัช

ฐ.14 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035-251373

ประสพโอสถ

ก.293 ถ.เสนานาวิน1 ตลาดบ้านแพน ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

035-201395

วรรณกิจเภสัช

ก.478 ถ.วิไลเสนา ตลาดบ้านแพน ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

035-201031

คลังยาบ้านแพน

57/33 ข้างธ.ก.ส. ม.2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

035-201988

เม่งเต็กตึ้ง

111/17 ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

035-391160

พิทยาโอสถ

226 ถ.เทศบาล1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

035-341249

ช.โอสถ

59 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

035-362211

ก.ฟาร์ม่า

80/20 ตลาดเอกเซนเตอร์ ม.11 ต.บางเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

035-261844

ว.สุวรรณโอสถ

35 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

035-271443

ประสิทธิ์โอสถ

105 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

035-271050

ช.พาณิชย์

799/3 ม.5 ประตูน้ำพระอินทร์ ต.พะยอม อ.วังน้อย จพระนครศรีอยุธยา 13180

035-353550

ยาเฟรชมาร์ท

45/10-11 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

035-356770

บางปะหันเภสัช

6/2 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

035-381119

พรอรุณเภสัช

33/85-6 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

035-379003

ปัญจะเภสัช

195/4 ม.3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

087-8182255

เตียเจริญเภสัช สาขา10

ประตูน้ำพระอินทร์ อ.เชียงรากน้อย จ.อยุธยา

035-746046

เตียเจริญเภสัช สาขา13

ซอยวัดพยอม อ.วังน้อย จ.อยุธยา

035-353116

อ่างทอง

ไพรัชเวชภัณฑ์

6-8 ถ.สมบุญเกตุวัลย์ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

035-611044

อ่างทองเภสัช

99-103 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

035-611749

นายหงายขายยา

14/24-26 ตลาดเกษตรสุรพันธ์ ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

035-611147-8

จิตต์ไพศาล

234 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

035-631033

ลพบุรี

พงษ์เวทย์ฟาร์มาซี

513 ท่ารถบ.ข.ส. ศูนย์การค้าสระแก้ว อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-411334

ลพบุรีเภสัช

107 ถ.สุระสงคราม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-411901

ส.เภสัช

25/8 ม.7 ตลาดเสาธง ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

081-2504412

ศาลายา ลพบุรี

190/3 ม.8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-652955

บนเมืองเภสัช

95-99 ถ.สุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-411690

เพ็ญศรีเภสัช

174 ถ.ราชดำเนิน ข้างวัดเสาธง ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-420549

โคกสำโรงฟาร์มาซี

22/8 ซ.วัฒนา3 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

036-441997

เกรียงศักดิ์ฟาร์มาซี

89 ถ.คชเสนีย์ ม.1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

036-461250

นารายณ์เภสัช

042 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

036-461234

เภสัชกรชลิต

411 ม.8 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

036-431263

มิตรบำรุง

258/14-15 ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

036-633040

สมบูรณ์บ้านยา

29/4 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210

036-658166

น้ำผึ้งเภสัช

367/16 ม.7 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

036-436365

สิงห์บุรี

จิตราหมอยา

908/38 ถ.นายทองเหม็น ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-511502

ศิริชัยเภสัช

887/113 ท่ารถบ.ข.ส. ถ.ศรีพรหมโสภิต ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-512058

สมเกียรติเภสัช

892/52 ถ.พันเรือง ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-511690

พัชนีเภสัช

154/10 ม.7 ถ.พันเรือง ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-511789

เจริญฟาร์มาซี

643/38 ถ.นายแท่น ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-511632

จี่แซโอสถ

372 ม.6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

036-581316

ฟาร์ม่าเฮ้าส์

3 ม.3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

036-598612

สมบัติเภสัช

128-130 ตลาดชัณสูตร ต.โพธิ์ชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

036-591401

ชัยนาท

สุภชัยฟาร์มาซี

124/11 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

056-411695

คลังยามโนรมย์

454/18 ม.4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

086-6008242

หลีฮั้วโอสถ

191-193 ถ.จันทนาราม ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

056-461099

โพธิ์ทองโอสถ

270 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

056-451128

หมอยา หันคา

425/15 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

056-451696

ธีระเวชภัณฑ์

241/13 ม.8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

056-481019

คลังยาสรรคบุรี

34/1 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

056-481505

สรรคฟาร์มาซี

137/8 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

056-481378

พีระศักดิ์เภสัช

122/1 ตลาดทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

056-431208

สระบุรี

ยาเภสัชกร สระบุรี

75 ถ.สุดบรรทัด ข้างบ.ข.ส. อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

036-308108

จ.เภสัชกร

102/1 ถ.พหลโยธิน ตลาดจัดสรร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

036-221768

จุฬาเภสัช 2

57-59 ถ.เลียบสันติสุข อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

036-244084

นิคมฟาร์มาซี

30-31 ตลาดนิคม ถ.พหลโยธิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

036-266064

ตรีทองเภสัช

16/12 ม.12 ตลาดบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

036-201116

เมฆสวัสดิ์เภสัช 2

124/9 ถ.เศรษฐ์สัมพันธ์ ตลาดหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

036-371224

พรชัยเภสัช

50/66 ถ.สุวรรณศร ต.หินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

036-305220

อนุรักษ์เภสัช

71-73 ตลาดทรัพย์สมบูรณ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

036-371172

สมโภชโอสถ

6 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

036-377711

จึงเจริญโอสถ

142 ม.1 ตลาดวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

036-377307

พระลานฟาร์มาซี

212/9-11 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.สระบุรี 18240

036-347129

ไทยรุ่งเรืองเภสัช

70 ม.12 ตลาดตาโล่ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

036-375037

ฉะเชิงเทร

จี้อันโอสถ

228-230 ถ.พานิช อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-511088

ห้างยาหมอไฝ

137-139 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-511252

ทองดีเภสัช

112 ถ.ไพบูลย์วัฒนา ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

038-541286

ท่าเกวียนเวชภัณฑ์

888/2 ม.1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมฯ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

038-551078

ก.เวชภัณฑ์

36 ถ.สุขาภิบาล1 ตลาดพนมฯ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120

038-552847

เภสัชบางวัว

4/6 ม.2 ตลาดบางวัว ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

038-840242

ปราจีนบุรี

คิมเฮงเภสัช

35 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

037-211122

บรรเจิดเภสัช

149-151 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

037-211497

บรรจงเภสัช

299-301 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

037-281288

ศรีกิจโอสถ

279 ม.2 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

037-291118

ประสิทธิ์เภสัช

240-1 ม.8 ถ.โคราช-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

037-281020

นครนาย

ตั้งเท่งฮงเภสัช

ข/4 054-055 ถ.พาณิชย์เจริญ อ.เมือง จ.นครนายก 26000

037-311202

อมรเภสัช

ข/2 016 ถ.เสนาพินิจ อ.เมือง จ.นครนายก 26000

037-311065

ฮั้วอันโอสถ

270 ม.3 ตลาดบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

037-381485

ธวัชเภสัช

59 ม.4 ตลาดบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

037-381066

อมรโอสถ

138 ถ.สุวรรณศร ตลาดบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

037-381003

สุรชัยเภสัช

123 ม.1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

037-391020

ราชบุรี

เจริญเวชภัณฑ์

2/5 ถ.ก้อนทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-337140

ธัญญะไทย

30/10 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-318585-6

เอี๊ยะแซตึ้ง

119-121 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-337089

เจริญเวชภัณฑ์ 2

37/5 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-318969

คลังยาดุสิตา

44/25-26 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-332500

รุ่งลักษณ์เภสัช

187/19-20 ถ.ไตรเพชร อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000

วิทยาเภสัช

3/1 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70100

032-302006

บุญชินเภสัช

4 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

032-211453

ลี้ย่งฮุย

177-179 ถ.แสงชูโต สี่แยกหอนาฬิกา ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

032-211144

เจริญชัยโอสถ

1 ถ.ริมน้ำ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

032-211269

จิตเวชภัณฑ์

19/5 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

032-389213

เก่าแซตึ้ง

253 ม.1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

032-281389

สยามเวชภัณฑ์

574 ม.3 ตลาดจอมบึง ถ.จอมบึง-ราชบุรี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

032-261176

กาญจนบุรี

เอกวนิชฟาร์ม่า

2/8-9 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

034-511017

สุทธิพร

160/124-125 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

034-511009

ไท้เหงียนโอสถ

19-21 ถ.กรมพระราชวังบวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

034-511178

เจริญผล

418-9 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

034-611016

อมรฟาร์มาซี

897-8 ถ.แสงชูโต อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

034-611142

วัลลภเภสัช

121/3 ม.1 ตลาดหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

034-644123

ไล่อันตึ้ง

40-42 ตลาดลูกแก ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

034-566178

ธีรเภสัช

99/5 ม.6 ตลาดท่าไม้ ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

034-541094

เลิศยาภัณฑ์

384-386 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

พงษ์เภสัช

211/28 ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

034-643400

รัฐชัยเภสัช

255/5-6 ม.5 ตลาดเขต ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170

034-632177

สุพรรณบุรี

ป.เวชภัณฑ์

416-418 ถ.พระพันวษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

035-511710

ประชาเวชภัณฑ์

604-604/1-3 ถ.พระพันวษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

035-511066

ลี้บ้วนแซ

38 ถ.ราษฎร์ดำรง ต.บางลี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

035-531105

ไพศาลเภสัช

43 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางลี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

035-531069

โอฬารเวชภัณฑ์

419 ม.8 ตลาดท่าช้าง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

035-578250

บัญญัติโอสถ

330 ม.5 ตลาดท่าช้าง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

035-578007

นรินทร์เวชภัณฑ์

278/1 ม.4 ตลาดนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรรณบุรี 72120

035-547174

กวงซัวโอสถ

381 ม.2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

035-571119

เฮงฮั้วโอสถ

836 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

035-571036

สมบูรณ์โอสถ

549-549/1 ม.3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

035-581241

เหลืองเวชภัณฑ์

58-60 ถ.ท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-551177

อู่ทองฟาร์มาซี

626 ถ.ท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-551221

สมบูรณ์โอสถ

395 ม.5 ถ.ปราบไตรจักร ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

035-591079

ประเดิมเวชภัณฑ์

23-24 ม.5 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

035-595092

วิโรจน์เวชภัณฑ์

90-92 ตลาดเทศบาล ม.10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

035-589300

ดุสิตเวชภัณฑ์

103/5 ม.4 ตลาดสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210

035-599172

สุวรรณเวช

28 ม.3 ต.สระกะโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250

035-427136

นครปฐม

บ้วนสุนโอสถ 2

291-293 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-241040

บ้วนสุนโอสถ

9-10  ถ.บ่อเริ่ม  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-254381

สากลฟาร์ม่า

1 ถ.บ่อเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-254258-9

เฮงชุนตึ้ง

2-4 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-241904

พระจันทร์เภสัช

205 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-253145

วัฒนเวชภัณฑ์

241/14 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

034-222899

จี่ฮั่วตึ๊ง

8/20 ม.1 ถ.สุขาภิบาล1 ตลาดห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

034-389212

รักสยามเภสัช

309 ถ.พลดำริห์ ตลาดศรีสุข อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

034-351091

โชคเจริญฟาร์มาซี

286 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

034-352686

ยงเจริญโอสถ

11/14 ซ.เทศบาล3 ถ.เพชรเกษม ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

02-4202686

สมุทรสาคร

ชนันท์ชัยเภสัช 2

842/8 ถ.สุขาภิบาล ตลาดมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

034-412907

ถาวรเภสัช

586/29-30 ถ.สุขาภิบาล ตลาดมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

034-411938

ชนันท์ชัยเภสัช 3

830/9 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

034-810053

อองเภสัช

887 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

034-412697

อุทัยเภสัช 2

49/90-91 ม.7 ซ.วัดทอง หลังโลตัส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

085-1852223

สุบินเภสัช

888/6 ซ.บ้านเช่า ถ.พันท้าย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

034-811277

เมืองใหม่เภสัช

59/260 มหาชัยเมืองใหม่ ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สุมทรสาคร 74000

034-812200

เมดิแคร์เภสัช

26/2 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

081-8474934

ยาคุณภาพ

23/24 ม.1 ถ.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

086-6141188

วัฒนเวช

150 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

034-846582

น่ำซัวตึ้ง

159 ถ.เจริญสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

034-471400

รุ่งเรืองเภสัช

74/141-2 ตลาดกิติพร ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

02-8111585

สมุทรสงคราม

ศักดิ์ชัยเภสัช

747/16-17 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

034-711195

เวชไพบูลย์

685/8-9 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

034-711037

แหลมทองเภสัช

517/42 ถ.เพชรสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

034-711667

ณรงค์ชัยเภสัช

517/38 ถ.เกษมสุข ตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

034-715018

เพชรบุรี

ก๊วยหมงกี่

29-31 ถ.พานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

032-425397

นเรศโอสถ

384 ถ.มาตยาวงศ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

032-425433

ชะอำฟาร์มาซี

74/1 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

032-471828

โอสถทองเจริญ

302 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

032-461038

 
Joomla Tutorial: by JoomlaShack.com